Betlejemskie Światło Pokoju 2010

W roku 2010 Betlejemskie Światło Pokoju zostało przywiezione przez skautów austriackich z groty narodzenia Jezusa w Betlejem. Polscy harcerze światełko tradycyjnie 12 grudnia w miejscowości Nowy Smokowiec na Słowacji.

Od 12 do 24 grudnia płomień BŚP wędrował po Polsce niesiony harcerskimi dłońmi i trafiał do rodzin, szkół, kościołów, urzędów i szpitali.

To Betlejemskie Światło Pokoju mimo, iż zamykało rok 2010 było jednocześnie radosnym wejściem w kolejne stulecie harcerstwa.

Podobnie jak w latach ubiegłych ZHP podjęło akcję BŚP wspólnie z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom. Stało się to tradycją, że przekazując Światło harcerze korzystają z wigilijnych świec Caritas Polska


Harmonogram BŚP 2010


11.12.2010
-odebranie BŚP w Wiedniu

12.12.2010
-oficjalne odebranie BŚP od skautów słowackich - Nowy Smokowiec, Słowacja, kościół św. Piotra i Pawła o godz. 10.00

-przekazanie BŚP w Krakowie podczas Mszy św. w kościele Mariackim o godz. 15.30

-przekazanie BŚP w Częstochowie po Mszy św. na Jasnej Górze o godz. 17.00

14.12.2010
-przekazanie BŚP Prezydentowi RP o godz. 10.00

-przekazanie BŚP Prezydentowi RP o godz. 11.00

-przekazanie BŚP w Sejmie RP o godz. 12.00

-przekazanie BŚP Polskiemu Radiu S.A. o godz. 12.00

-przekazanie BŚP ROPWiM o godz. 13.00

-przekazanie BŚP Metropolicie Warszawskiemu o godz. 16.45

15.12.2010
-przekazanie BŚP Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski o godz. 10.00

-przekazanie BŚP Sztabowi Generalnemu WP o godz. 12.00

-przekazanie BŚP w PKO Bank Polski o godz. 13.00

16.12.2010
-przekazanie BŚP w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego o godz. 9.00

-przekazanie BŚP UKOiR o godz. 11.00

-przekazanie BŚP Prymasowi Polski w Gnieźnie o godz. 12.00

-przekazanie BŚP w Senacie RP o godz. 14.00

-przekazanie BŚP w WOPR o godz. 15.00

17.12.2010
-przekazanie BŚP w Prawosławnym Ordynariacie WP o godz. 9.30

-przekazanie BŚP Sekretarzowi Stanu w MON o godz. 11.00

-przekazanie BŚP Rzecznikowi Praw Obywatelskich o godz. 13.00

-przekazanie BŚP Dowództwu Garnizonu Warszawa o godz. 14.00

-przekazanie BŚP na Białoruś

-przekazanie BŚP na Litwę na przejsciu granicznym w Budzisku przez Hufiec ZHP w Suwałkach o godz. 10.00

20.12.2010
-przekazanie BŚP w Komendzie Głównej Policji o godz. 10.30

-przekazanie BŚP w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych o godz. 11.00

-przekazanie BŚP w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Szarych Szeregów o godz. 11.00

-przekazanie BŚP w Ministerstwie Sportu i Turystyki o godz. 12.00

-przekazanie BŚP w Komendzie Głównej Straży Granicznej o godz. 13.00

-przekazanie BŚP w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi o godz. 14.00

-przekazanie BŚP w ZUS o godz. 15.00

 

21.12.2010
-przekazanie BŚP w Ministerstwie Edukacji Narodowej o godz. 9.00

-przekazanie BŚP w Komendzie Głównej Straży Pożarnej o godz. 9.30

-przekazanie BŚP Nuncjuszowi Apostolskiemu o godz. 10.00

-przekazanie BŚP PKP PLK o godz. 12.00

-przekazanie BŚP w Ministerstwie Środowiska o godz. 13.00

-przekazanie BŚP w Ministerstwie Sprawiedliwosci o godz. 15.00

-przekazanie BŚP kardynałowi Glempowi o godz. 18.00


22.12.2010
-przekazanie BŚP Caritas Polska o godz. 10.00

-przekazanie BŚP Klinice Nowotworów Układu Chłonnnego o godz. 11.00

-przekazanie BŚP Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji o godz. 12.00

-przekazanie BŚP PFRON o godz. 12.00

-przekazanie BŚP Rzecznikowi Praw Dziecka o godz. 12.00

-przekazanie BŚP w Biurze Analiz Sejmowych o godz. 14.00

23.12.2010
-przekazanie BŚP w Ministerstwie Obrony Narodowej o godz. 9.15

12-24.12.2010 - wędrówka BŚP po Polsce

 

Wróć