Dzień Myśli Braterskiej 2010

21 lutego 2010 w Warszawie zaproszeni drużynowi z całej Polski inaugurowali obchody 100-lecia harcerstwa wraz z dostojnymi gośćmi: marszałkiem Sejmu RP Bronisławem Komorowskim, biskupem polowym WP Tadeuszem Płoskim, Kazimierzem Wiatrem, przewodniczącym senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Przewodniczącym ZHP hm.Adamem Massalskim oraz z Naczelnik ZHP hm. Małgorzatą Sinicą.

Uroczystości obejmowały celebrowanie mszy świętej w Katedrze Polowej Wolska Polskiego, poświęcenie tablicy bł. phm. Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich harcerzy,  więźnia obozów koncentracyjnych, beatyfikowanego przez Jana Pawła II w 1999 r., a także grę miejską dla zebranych harcerzy.

Najważniejszymi punktami obchodów DMB było rozdanie wyróżnionym drużynowym Listów Pochwalnych Naczelnika ZHP oraz nadanie marszałkowi Komorowskiemu Honorowego Wyróżnienia Związku Harcerstwa Polskiego - laski skautowej wraz z tytułem „Niezawodnego Przyjaciela".

Wróć