Emisja monet o nominałach 2 zł i 10 zł

Stuletnią rocznicę Związku Harcerstwa Polskiego, Narodowy Bank Polski upamiętnił emisją dwóch monet okolicznościowych - dziesięciozłotówki wykonanej ze srebra oraz dwuzłotówki wykonanej ze stopu Nordic Gold.

Moneta o nominalne 10 zł na rewersie przedstawia podobiznę Olgi i Andrzeja Małkowskich - twórców harcerstwa polskiego, natomiast na awersie można znaleźć między innymi: postacie harcerki i harcerze siedzących przy ognisku, barwny wizerunek polskiej flagi, symbol lilijki, fragment muru oraz znak Polski Walczącej. Projekt monety wykonała Dominika Karpińska-Kopiec.

files/100lecie/2010_06___100_rocznica_harcerstwa_polskiego_10zl_awers_mini.jpgfiles/100lecie/2010_06___100_rocznica_harcerstwa_polskiego_10zl_rewersmini.jpg

Moneta o nominale 2 zł na rewersie posiada wizerunek Krzyża Harcerskiego. Monetę zaprojektowały: Dominika Karpińska-Kopiec (rewers) oraz Ewa Tyc-Karpińska (awers).

files/100lecie/2010_06___100_rocznica_harcerstwa_polskiego_2zl_rewersmini.jpgfiles/100lecie/2010_06___100_rocznica_harcerstwa_polskiego_2zl_awersmini.jpg

Dla kolekcjonerów NBP przygotował 50 tys. sztuk srebrnych dziesięciozłotówek i 1,1 mln dwuzłotówek NG.
 
Na podstawie materiału ze strony internetowej Narodowego Banku Polskiego.
 

W uroczystościach na Wawelu 22 sierpnia 2010 r. wziął udział między innymi  prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Marek Belka. Prezes NBP w krótkim wystąpieniu skierowanym do uczestników Jubileuszowego Zlotu Stulecia Kraków 2010 między innymi powiedział: „Harcerstwo to nie teoria, to działanie". Przypominał też, że Bank upamiętnił setną rocznicę harcerstwa emisją srebrnej dziesięciozłotówki oraz monety dwuzłotowej. Prezes Belka przekazał komplet monet dla dostojnych gości, między innymi dla Prezydenta i Jego Małżonki, Metropolity Krakowskiego ks. kardynała Stanisława Dziwisza, chorągwi i osób uhonorowanych dzisiejszego dnia. Każdy uczestnik zlotu ma dostać monetę dwuzłotową.

Prezes Marek Belka podczas pobytu na terenie zlotu odwiedził Gniazdo Łódzkie.  Duże wrażenie wywołała na nim brama zlotowa, odtwarzająca południową ścianę placu Wolności oraz pierwsze kamienice ulicy Piotrkowskiej. Brama ta zdecydowanie wyróżnia Chorągiew Łódzką spośród pozostałych chorągwi.

Później prezes banku centralnego spotkał się z harcerzami z województwa łódzkiego w zbudowanym przez nich pokazowym obozowisku. Opowiedział o swojej krótkiej karierze harcerskiej oraz  odpowiadał na pytania harcerzy. Dotyczyły one m.in. kryzysu gospodarczego, wprowadzenia waluty euro w Polsce oraz ekonomicznych skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych.
- Wielka szkoda, że jest was w Polsce 100 000, a nie milion - powiedział podczas spotkania prezes NBP.

Na zakończenie na pamiątkę zlotu oraz roku stulecia harcerstwa profesor Belka wręczył harcerzom pamiątkowe monety dwuzłotowe wydane z okazji 100-lecia harcerstwa.

phm. Magdalena Suchan
kierownik Wydziału Promocji GK ZHP
materiał ze strony www.zhp.pl

Wróć