Zlot Grunwaldzki 2010

W roku 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem odbył się XXXIX Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki - największa cykliczna impreza wakacyjna. W zlocie wzięło udział 2 tysiące uczestników ze wszystkich regionów Polski, a także goście z Litwy, Czech, Szwecji, Francji i Kanady.

Zlot Grunwaldzki jest corocznym spotkaniem drużyn należących do Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich - ogólnopolskiego ruchu programowo-metodycznego działającego w ZHP oraz wszystkich środowisk Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej - głównego organizatora zlotu.

Związki harcerzy z grunwaldzkimi polami zaczęły się jeszcze przed II wojną światową, kiedy tereny te należały do państwa pruskiego. Harcerze działający w nieformalnych strukturach na terenie Prus kultywowali tradycję grunwaldzkiej wiktorii, będącej symboli potęgi państwa i narodu polskiego, a także rozwoju i nowoczesności polskiego społeczeństwa. Po zakończeniu wojny, kiedy Grunwald, Stębark i pole średniowiecznej bitwy znalazły się w granicach Polski, harcerze zaczęli organizować tam coroczne zloty, w których brało udział po kilka tysięcy dzieci i młodzieży. Dzięki wysiłkowi harcerzy, doprowadzono do budowy pomnika w roku 550-lecia bitwy, a pola grunwaldzkie zostały gruntownie przebadane przez archeologów.

Zlot Grunwaldzki 2010 był podsumowaniem prawie 20 lat funkcjonowania Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich oraz symbolicznym rozpoczęciem kolejnych projektów edukacyjnych. Uczestnicy zlotu mogli wziąć udział w tradycyjnych formach grunwaldzkiej zabawy - turniejach rycerskich, warsztatach pieśni i tańca średniowiecznego oraz wędrówkach po polu bitwy. Pojawiły się również nowe działania, np. namiot kulturalny, koncerty, spotkania z ciekawymi gośćmi.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ na stronie www.zlotgrunwaldzki.pl

Wróć